L'Associació

Qui som i què feim

L’Associació Vuit d’Agost es creà l’any 2004 amb tres objectius fundacionals:
• L’organització d’esdeveniments socioculturals per a la joventut.
• La promoció de la llengua catalana i de la resta de manifestacions de la cultura pròpia d’Eivissa.
• La col·laboració en iniciatives de defensa del patrimoni cultural, natural i etnològic.
L'entitat es dedica fonamentalment a organitzar esdeveniments culturals i lúdics en llengua catalana. L'objectiu és fomentar-ne la celebració, prestigiar-los i donar-los qualitat, fent que la seua presència sigui habitual arreu d'Eivissa, a les festes populars, als mitjans de comunicació, etc. En definitiva, situar amb normalitat la llengua catalana a l'agenda de lleure de la joventut eivissenca i de la societat en general.